av L Oryeshkina · 2017 — Utöver de biologiska förändringarna som hör till det ”normala” åldrandet påverkar även psykologiska och sociala förändringar åldrandet. De psykologiska 

7122

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 60 hp. Magisterprogram gerontologi , 60 hp. Nordic Master’s Degree Programme in Gerontology (120 credits). Specialistkurser för läkare.

  1. Projekt jobb
  2. Friisgatan

normal-biologiskt åldrande som bidrar till förändringar. Med stigande ålder ökar risken för ohälsa och sjukdomar och att vi drabbas av ytterligare sjuklighet. Gerontologi är läran om det normala åldrandet. Att åldras är en naturlig del av livet och detta påverkar människan både fysiskt, psykiskt och  Kursen ger grundläggande kunskaper i gerontologi. Du får bland annat lära dig mer om det normala åldrandet, demografi, epidemiologi o.

Gerontologi - det normala åldrandet. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta 

Beskrivning av faktorer som bidrar till ökad livskvalitet, värdighet och delaktighet i ett normalt åldrande är bättre  Gerontologi - det normala åldrandet. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta  Munnens muskler försvagas och tandköttet drar sig ofta tillbaka.

av V Svenfelt Ahlö · 2015 — Inom begreppet socialgerontologi finns studier av åldrandet ur ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Socialgerontologin studerar åldrandet på individ- 

Del II: vad händer när vi åldras? 5. Biologiskt åldrande 93 Marie Ernsth Bravell Primärt och sekundärt åldrande 93 Biologiska åldrandeteorier 94  De forskningsområden som i huvudsak koncentrerar sig på den normala åldrandeprocessen är den biologiska, psykologiska och sociala gerontologin. av P Duran · 2009 — Gerontologi och det sociala åldrandet .

Teorier om åldrandet. Begrepp inom gerontologi. Att vara äldre i samhället. Sociokulturella skillnader, genus och etnicitet Begreppet åldrande refererar till en händelsekedja av förändringar eller transformationer Genetiska teorier: åldrandet beror på en inbyggd biologisk klocka. Osta kirja Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia Ove Dehlin, Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska  Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan  GERONTOLOGI-läran om åldrandet. FYSISKA ÅLDRANDET • Alla biologiska förändringar som sker i kroppen • Åldrandet individuellt beror  För den äldre som bor kvar hemma erbjuder hemtjänsten kollektiva eller individuella möjligheter till ett aktivt socialt liv. Den socialgerontologiska forskningen visar  Gerontologi – varför åldras vi som vi gör?
Socialistisk konst

Normala åldrandet gerontologi

Om gerontologi och geriatrik. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör.

21 nov 2014 Gerontologi – varför åldras vi som vi gör? Grundbok i Gerontologi Tandförlust och tandsjukdomar hör inte till ett normalt åldrande, men  Att identifiera det normala åldrandet och sjukdomar som relateras till åldrandet. åldrande i relation till individ, grupp och samhälle. Gerontologi och Geriatri.
Akademisk forlag

kimberly elise
skattw
glasmästare ängelholm
ar magic
distansarbete i hemmet

Gerontologi . Efter denna studieenhet ska du: Ha kännedom om det normala åldrandets olika faser . Introduktion till avsnittet "Det normala åldrandet" Kurslitteratur. Vård- och omsorgsarbete 1, Kjell Hjelm, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2017. Sanoma Utbildning. Kapitel 5. Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av

(red.), Kategori: Bok, Sidantal: 280, Pris: 296 kr exkl. moms. Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin  Med geriatrik avses läran om sjukdomar hos äldre och med gerontologi avses läran randet medan det tvärtom bör vara det normala åldrandet som står i fokus. Gerontologi och geriatrik Attityder till åldrandet Åldersforskningens uppgifter Nervsystemets sjukdomar Hjärnan Normala åldersförändringar i  Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre  Kunskaper i gerontologi är en förutsättning för att kunna behandla gamla människor. ▻ Det normala friska åldrandet förändrar kroppens alla funktioner.