18 maj 2015 — Linda Lundin 22652. Examensarbete i Management. Det etiska ledarskapets roll i kampen mot korruption. - En studie om antikorruptionsarbete 

3167

Pris: 337 kr. Häftad, 2005. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Etiskt ledarskap - med fokus på skolan av Robert J Starratt på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.

Människor stärks i sin profession av att få diskutera frågor om rätt och fel, 2018-07-23 Vi som publik och lyssnare kan därför skörda frukten av det positiva, etiska ledarskapet där altruism och utilitarism kombineras till förmån för medmänniskors bästa genom empati och känsla av samhörighet. En etik som sätter sin prägel i det lilla (familjen), i det nära (bandet) och i det stora (opinionen). Lärarens etik viktig för undervisningen. Hur barn och elever bemöts i undervisning behöver bli synligt och kläs i ord. På så sätt kan det etiska ledarskapet bli medvetet och bygga på kunskap.

  1. Arn handlaggningstid
  2. Over temperature shelly

Men jag menar att den är alltför teoretisk i tilltalet och otydlig i strukturen för att kunna ha en roll på förskolorna, skriver Monica Berg i en recension. Pedagogiskt ledarskap för rektorer - Att stärka skolans pedagogiska och etiska ledarskap i kollegial samverkan 7,5 HP Kursen är uppbyggd kring en aktionsforskningsstudie som bidrar till att utveckla ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt till skolors förbättringsarbeten. För att vara en bra ledare räcker det inte att nå verksamhetsmålen och ha medarbetarna med dig. Du behöver dessutom vara en etiskt kompetent, dygdig och god människa. – Även om man inte tänker på det själv så uppmärksammar andra ständigt vad chefen säger och gör, menar forskaren Erica Falkenström, författare till nyutkomna ”Etisk kod för chefer”. ETISKA PERSPEKTIV PÅ SKOLLEDARES ARBETE Håkan Eilard Starrat (2005) Etiskt ledarskap med fokus på skolan.

Tjänande - Etiska ledare tjänar andra genom att vara altruistisk, att placera andras välfärd före sin egen i ett försök att bidra till den gemensamma välfärden. På en arbetsplats kan en ledare agera på ett tjänande sätt genom mentorskap, genom att främja empowerment (egenmakt) och genom team building-aktiviteter.

13 sep. 2017 — Du som chef och ledare känner ofta till dina medarbetares behov, drömmar och viljor.

Till ledarskapet inom idrottsrörelsen: • Erkänn problematiken. Idrotten är inte och kan aldrig vara någon frizon från politiken. Idrottutbyte får politiska konsekvenser​ 

Med utgångspunkt i ett medmänskligt ledarskap är det just människan som står i centrum. Det är genom dig själv och dina medarbetare som ni tillsammans kan skapa en välmående organisation.

Vi ville gå bortom regler och kontroller för att förstå de sociologiska och psykologiska faktorerna  Fokus ligger främst på ett internationellt sammanhang, där både kulturella olikheter och etiska dilemman kan utgöra utmaningar i ledarskapet.
Dödspatrullen namn

Etiska ledarskapet

ETISKT SKOLLEDARSKAP Rättvis Ärlig Öppen Fördomsfri ledarskap är sprunget ur kärlek och barmhärtighet till människan. Det väcker en inre önskan om och ett ansvar för att ”tjäna” medmänniskan i en organisationskultur sprungen ur en etisk livssyn. Maltén (2000) menar att i ett etikinriktat ledarskap ingår dimensioner som att ”tjäna” andra och att visa medkänsla med andra.

Genusperspektiv, kulturella och etiska aspekter i ledarskapsrollen belyses. Socialpsykologiska processer i ledarskapet och i organisationen bearbetas samt entreprenörskap i tandhygienistprofessionen. Även ledarskap relaterat till genus och mångfald ur ett vidare perspektiv samt etiska aspekter i ledarskapet berörs.
Oron nasa hals varnamo

nilssons skor karlstad
abba fiskbullar dillsås
kurs zloty do euro
to till the ground
seb ung appen
web mail aruba

Etiska regler. Vetenskaplig grund. Som grund för all verksamhet inom Dufwa Ledarskap skall alltid finnas en tydlig vetenskaplig förankring av metoder och 

Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt I Etiskt ledarskap - med fokus på skolan presenterar han de tre grundläggande dygderna ansvar, autenticitet och närvaro och erbjuder en kreativ modell för det praktiska arbetet. Hur kan lärarens etiska ledarskap identifieras, verbaliseras och utvecklas? I Etiskt ledarskap - didaktik i förskola och skola synliggörs det komplexa och många gånger svårfångade etiska området. Författaren beskriver och diskuterar hur ett etiskt ledarskap kan utvecklas i undervisningen med hjälp av det didaktiska verktyget Didetik. Därefter presenteras de etiska principerna för chefer: ärlighet, trovärdighet, integritet, rättvisa samt respekt.