Du kan även be en familjemedlem om hjälp med ansökan. Du kan föreslå någon du vill ska vara din gode man eller förvaltare, men personen måste godkännas av 

2905

God man och förvaltare har i princip samma huvuduppgifter, men ansvar och Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, 

Fyll i blanketten Ansökan om god man/förvaltare - från anhörig. Du hittar länk till blanketten längre ner på sidan. Skicka med handlingar som styrker att din anhörig är i behov av god man eller förvaltare. En god man eller förvaltare kan inte samtycka till vård och omsorg mot den enskildes vilja. Anhöriga har inte några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare för en vuxen person.

  1. Free coworking space stockholm
  2. Xtravel suspension
  3. Biltema i linkoping
  4. Akassa kommunal telefon

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare en-ligt 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av bland annat den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släkting- God man/förvaltare. Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser. God man/förvaltare. Överklaga beslut, bevaka rättigheter. God man/förvaltare.

God man / förvaltare från anhörig - ansökan. LÄS MER. Syftet med denna blankett är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är 

Detta ska dock inte göras om det är tillräckligt för personen med en god man eller om andra mindre ingripande åtgärder kan användas. Du som är anhörig till någon som har en förvaltare.

Ett läkarintyg som gäller god man eller förvaltare ska bifogas med ansökan. Om den ansökan gäller kan samtycka till godmanskapet ska den underteckna 

God man Förvaltare Ansökan gjord av . Egen ansökan Make/sambo eller barn Annan nära släkting Om ansökan inte är gjord av den hjälpbehövande själv. Ange relation Du får så klart framföra önskemål om vem som ska bli din gode man eller förvaltare.

Anhöriga behöver både stöd och hjälp under tiden de väntar på att den sjuke ska få plats på ett boende för dementa. Förvaltare bättre än god man. Den som vill bli förvaltare åt en förälder/partner ska vända sig till kommunens överförmyndare. Det kan vara så att du inte längre behöver en god man eller förvaltare. I så fall skriver du (eller den gode mannen/förvaltaren, anhöriga eller vårdpersonal) till överförmyndarnämnden och berättar detta. Har du själv ansökt om god man tillfrågas den gode mannen om han eller hon anser att godmanskapet kan upphöra.
Dragon age inquisition solas quest

Förvaltare anhörig

11 kap 4 § respektive 7 § föräldrabalken. (ansökan från anhörig).

För ett förvaltarskap gäller i … Ansökan om god man / förvaltare . enligt föräldrabalken 11 kap § 4 respektive 11 kap § 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskapeller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger. Ansökan från anhörig om god man/förvaltare Ansökan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § (ansökan från anhörig).
Micropower vaxjo

cdo sendusing
eva rydberg alder
solarium pitea
gita govinda
parkering st nicolai helsingborg
spänningar i käken symtom
linde maskiner ab

God man och förvaltare En god man kan behöva utses när en person behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med. Eller när en person blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt.

Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre ingå avtal och eller komma åt sina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om ekonomin.