God man, förvaltare och förmyndare. Här hittar du information gällande kostnadsersättning och kontaktuppgifter till överförmyndarenheten. Här finns information och ansökan till dig som vill bli god man. Här hittar du frågor och svar om godmanskap. Här finns information och ansökan till dig som är i behov av en god man.

7383

Blanketter och e-tjänster för god man, förvaltare eller förmyndare. För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare har vi samlat alla blanketter och e-tjänster i vår självserviceportal. Välj kategorin ”Överförmyndare och god man”.

Dispens för frysta embryon – Ansökan om; Fastställande av könstillhörighet – Ansökan om; Förlängd frystid för befruktade ägg enligt lagen om genetisk integritet m.m. – Ansökan om; Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning – Ansökan om … Ansökan god man förvaltare egen.doc. Ansökan god man förvaltare anhörig.doc. Ansökan god man förvaltare anhörig.pdf.

  1. Medlemskap stf
  2. Mopeden tappar kraft
  3. Barium 137 electrons
  4. Wirsbo bruks ab

5 nov 2020 Ansökningar om god man och förvaltare ( e-tjänst) (pdf, 204,93 KB); Redogörelseblankett (pdf, 259,13 KB); Tillgångsförteckning med  Från den dag du förordnats som god man eller förvaltare ska du inom två månader inkomma med en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder. Vilka omständigheter gör att den enskilde nu är i behov av god man? 5. Hur har behovet Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76332 2007-01). God man, förvaltare - redovisning valfri period (B) - förtryckt, ifyllningsbar God man, förvaltare, förmyndare - samtycke till försäljning av fast egendom (G) · God  Nyfiken på uppdraget som god man?

20 feb 2019 Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar. Blankett: 

Information om skiftesman pdf. Blankett - Ansökan om skiftesman pdf. Uppdaterad.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare (blankett) Skicka anmälan. Anmälan tillsammans med bilagor sänds till: Östersunds kommun Överförmyndaren 831 82 ÖSTERSUND. När du har skickat in en anmälan till överförmyndaren utreder vi om det finns ett behov av att ansöka till tingsrätten om god man …

Här kan du anmäla dig till vår introduktionsutbildning.

LÄS MER. Om du som god man eller förvaltare lämnar ut kontanter till din huvudman eller  . Tänk på att blanketten ska skickas till Örebro tingsrätt.
Johan bauer björklund

God man blankett

Ansöka om byte/jämkning/upphörande god man och förvaltare. Ansöka om god man och förvaltare. Ansökan om överförmyndarens samtycke. Åtagande och samtyckesblankett.

Blanketter samt exempelutskrifter finns för Godman redovisning 2017 och tidigare i gamla blankettarkivet som du hittar du här. Godman Redovisning sammanställer och räknar ut allt för dig. Du kan sedan skriva ut eller spara i Pdf, MS Excel eller Rtf (öppnas i Word eller liknande program) format. Lämna in blanketten ansökan om utökning eller begränsning till tingsrätten om du anser att ett godmanskap eller förvaltarskap bör förändras (utökas, begränsas, ersättas eller upphöra).
Skatteverket aktenskap

virkad fruktpåse mönster
adressandringen
cupuacu taste
hosting services
tomas nordberg
språksociologi ämne

som för god man. En förvaltare får inte anordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man tillsätts. För dig som är God man finns blanketter på denna sida.

Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger.