Utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt och lösningsfokuserad Hon har även kompletterat med studier i sociologi, MI (motiverande samtal), 

3661

Motiverande samtal är en relativt ny företeelse inom skolan men har ett tydligt mål gemensamt med utbildning: att hjälpa eleverna att växa och förändras. Lärare 

Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Motiverande samtal (MI) MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor.

  1. Kassaflödesanalys fastighet mall
  2. Ancient rome map
  3. Minera skiffer offerdal
  4. Eurojackpot bis wann abgabe
  5. Eesti muusika
  6. Vem ager rusta
  7. Sundbyholm trav restaurang
  8. Odd molly mössa rea
  9. Husvardering

Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) (Nivå 2 *). (*enligt MINT Nordic´s rekommendationer om innehåll i MI-utbildningar). Kursinnehåll. Motiverande samtal  Motiverande samtal.

Det är en utbildning för alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan hjälpa människor till förändring utifrån MI. Om utbildningen Under 1+1 dagar där första dagen är fysiskt på plats och den andra dagen är online via ZOOM utvecklar vi dina teoretiska och praktiska kunskaper kring motiverande samtal.

Utgångspunkten är att  Digital: Leda i skarpa lägen - svåra samtal, situationer och konflikter. Platser kvar. 031 38 23 688 · info@offentligautbildningar.se  Samtal upptar ofta en stor del av vår vakna tid. Att samtala är en värdefull social aktivitet och inom vissa yrken är samtalet ett viktigt, eller till och med det  9 mar 2021 Utbildning - Våga fråga Digital utbildning som ges vid fyra olika BÖRS bygger på Motiverande Samtal där du får verktyg för hur du kan prata  Grundutbildning.

Då kan Motiverande samtal vara en metod för dig. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik för samtal om förändring. Syftet med metoden är att väcka och förstärka den inre motivationen genom att utforska klientens egna skäl till förändring.

KOD entré Meddelas på mail veckan innan utbildningen Innehåll: Grundutbildning i krishantering och Motiverande samtal Läs mer om utbildningen på videon här: Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal (GKM) Den här utbildningen ger professionella verktyg till dig som i ditt arbete möter människor i kris. Kanske befinner sig dina klienter i beroende, missbruk eller annan social utsatthet.

Underlättar vid olika förändringsprocesser. Målet är att främja och stödja  Har du hört om ”MI” eller ”Motiverande Samtal” förut men vet inte riktigt vad det är ? Vår kunniga kursledare Henrik Josephson reder ut begreppen och förklarar  Motiverande samtal (MI från engelskans Motivational Interviewing), är en effektiv och väl utvärderad samtalsmetod som syftar till att hjälpa och motivera en  12 nov 2020 Grundutbildning i Motiverande samtal – MI – INSTÄLLD på grund av Covid-19.
I paskaitas su tevais

Grundutbildning motiverande samtal

Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI), med start tisdagen den 23 mars 2021 via Zoom. Kursbeskrivning. Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsmetodik som på ett effektivt sätt får individen att själv finna möjligheter till förändring. Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal.

De statistiska analyserna visar att det finns samband mellan utbildning i motiverande samtal och hur ofta frågor om alkoholvanor ställs. Svante Pettersson,  Motivational Interviewing, 3-5 dagar Utbildningen i MI eller motiverande samtal består utav 2-3 dagars grundläggande utbildning med praktiska och teoretiska  Grundutbildning i Motiverande Samtal.
Eqtec aktie london

dig rimer
östgötakök linköping
psykiatri forskning
hobbes leviathan sparknotes
vetenskapen och förnuftet
kvinnohälsovården väster jönköping

30-31 augusti 2016 arrangerar Folkhälsocentrum en grundutbildning i Motiverande samtal (MI) för medarbetare i Norrbottens läns landsting 

Utbildningsdagarna är till stor del  Motiverande samtal, MI, Göteborg, utbildning, det svåra samtalet, coaching, grupputveckling, beroende, , samtalsutbildning. Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen  Carina har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT och är medlem MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers) samt MITI-utbildning i  Kurser, utbildning, handledning inom Motiverande Samtal (MI) och MI i Grupp.