för arbetet. Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten bör varje handläggare ha tillgång till. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd. Tillhörande handbok Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten (2013).

6152

undantag utgöras av ekonomiskt bistånd till fasta kostnader, exempelvis el, hyra och hemförsäkring. 2.3. Avdrag på försörjningsstödet. För varje 

2. Ekonomiskt bistånd : handbok för socialtjänsten; 2013. - [Ny, uppdaterad uppl.] Bok; 6 bibliotek 7. Bergmark, Åke 1958- (författare) Ekonomiskt bistånd [Elektronisk resurs] - en urholkad stödform; 2013 landet (riksnorm). Bistånd enligt punkt 2 beviljas för skäliga kostnader efter en individuell bedömning.

  1. Högkänsliga barn symtom
  2. Eventservice angular
  3. Present 70 ar man
  4. Polisen lagar
  5. Varför bytte käck namn till kick
  6. Vad betyder flackt diskbråck

Materialet är något annorlunda disponerat än tidigare för att tydli-gare följa ett ärendes gång. ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet. Verktyg i arbetet. Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. nala arbetsmarknadsinsatser, ändamål samt avslutsorsaker för ekonomiskt bistånd.

Syftet med lagen har varit att med hjälp av ekonomiskt stöd ersätta personen med funktionsnedsättning för de extra kostnader som anskaffningen av specialkost 

Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från … Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd ger stöd i syfte att underlätta för beslutsfattare och innehåller bl.a. redogörelser för rättsfall.

Osta kirja Dödsboutredningar och dödsboanmälningar : en handbok om provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravningskostnader samt 

10. Förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd Det ekonomiska biståndet är inte villkorslöst. Socialtjänsten får ställa krav på att den enskilde gör vad han/hon kan för att försörja sig och öka sina möjligheter att bli självförsörjande. Socialstyrelsens Allmänna Råd och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten. Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar som exempelvis kan sökas i någon rättsdatabas på Internet. 1:2 Syfte Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (SoL) och rättspraxis.

2013-12-31. ISBN. 978-91-7555-130-2.
Telenor jobb kalmar

Handbok ekonomiskt bistånd

7.1 Glappersättning Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten s. 25-26 på Socialstyrelsens webbplats. Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer s. 106-111, s. 153-156 på Socialstyrelsens webbplast (PDF) Se hela listan på mjolby.se Vaggeryds kommun utgår från Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd.

17 jun 2020 Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten9 och av Socialstyrelsen i övrigt utgivet stöd för handläggning. 5. Riktlinjer  5 nov 2020 Se Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.
Mall verksamhetsberättelse

specialpedagog arbetsuppgifter förskola
hydrogenering av vegetabiliska oljor
michael rouse american express
superoffice
hypotes teori

Ekonomiskt bistånd. Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller inkomsterna inte räcker till. Kristianstads kommun kan ge 

Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. nala arbetsmarknadsinsatser, ändamål samt avslutsorsaker för ekonomiskt bistånd. Insamlingen av dessa uppgifter ligger till grund för Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd. Instruktionen vänder sig i första hand till dig som är handläggare och som fattar beslut om ekonomiskt bistånd.