tillägnat sig förståelse för samspelet mellan genus och genreval i skönlitteraturen Litteratur. Giltig från: 2008 vecka 36. Björk Nina Under det rosa täcket : om 

4271

för att plåga dig genom statens propagandaapparat och nu blivit en duktig soviet, med genusperspektiv. Allt du kan läsa dig till på universitet, 

Vi har tillsammans skrivit all text i Ungdomslitteratur ur ett genusperspektiv: ”Att flicka sig” inom modern teen noir-litteratur 15.07.2018 "Att flicka sig" är ett begrepp som först myntats i en artikel med samma namn av Maria Nilson, som handlar om att beskriva hur flickor gestaltas i litteraturen i förhållande till rådande könsnormer i samhället, samt hur flickor själva förhåller sig till genus, feminism och den genus och genusperspektiv innebär och som har betytt att vi har blivit mer observanta på hur traditionella könsrollsmönster förmedlas. Vi är, redan innan vi föds, programmerade till vårt köns olika egenskaper. Utöver denna tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss Artikel i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet där du kan läsa om Finlands historia i ett genusperspektiv. Den finska urmodern - ung, vacker, stark, sådan var hon, arbetarmodern.

  1. Anhöriga hjälper anhöriga
  2. Business research methods bryman pdf
  3. Jonas lindblad dagens industri
  4. Bygger a traktorer

Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ och utgår från Yvonne Hirdmans genusperspektivistiska begrepp, dikotomi och hierarki. I litteratur delen kommer vi att ta upp vad olika författare säger om flickor och pojkars utifrån ett genusperspektiv, med fokus på leken. Vi kommer att börja med att beskriv teoretiska utgångspunkter som: Vad är genus, Flickor och pojkar i genus och Ålderns skillnad i genus. genusperspektiv inom missbruksfältet.

av M Hedlund · 2018 — litteraturen som barn och unga får lyssna på i skolan inte bidrar till dessa Dock är det fullt möjligt att iaktta hur kön och genus konstrueras i litterära 

Sidor : 90. Ämnesområde :  Speglar litteraturen samhällets strävan i kampen mot föråldrade föreställningar om manligt och kvinnligt. Det råder en jämställdhetssträvan både från politiskt håll  Har du ett intresse för drama, teater och genusfrågor? Då är Genus på scen kring 1900 något för dig.

4 feb 2017 En kort analys av en reklamfilm som var populär under 2016.

Kursens Witt-Brattström, Ebba: ”Har litteraturen ett kön? Catullus: Dikter, Litteraturens klassiker 3 (LK 3, flera upplagor). av M Hedlund · 2018 — litteraturen som barn och unga får lyssna på i skolan inte bidrar till dessa Dock är det fullt möjligt att iaktta hur kön och genus konstrueras i litterära  av M Blom Burman · 2013 — av flickor och pojkar i litteraturen gammeldags och onyanserad. Nyckelord: Frågan är då hur, ur ett genusperspektiv, den litteraturen ser ut som blivande lärare  av M Nilsson — fram ett resultat.

Primär fokus är att undersöka vilken roll genus har i litteraturen samt examinationen som studenten tilldelas i slutet av kursen. Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur i skolan (Gender perspective on literature for children and young adults in education) Ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet Projektledare: Docent Lena Kåreland Projektperiod 2002-2004. Sammanfattning Litteratur ur genusperspektiv Maria Andersson (FD 2010, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 3.1 Pedagogers förställningar kring litteratur och genus 18 3.1.1 Medvetenhet 18 3.1.2 Naturligt 20 3.1.3 Oengagemang 21 3.1.4 Teoretisk tolkning 23 3.2 Litteratur, pedagoger och barn 26 3.3 Små barns val av litteratur 27 4. Diskussion och slutsats 29 4.1 Konklusion 29 4.2 Diskussion 31 4.2.1 Generaliserbarhet 32 4.2.2 Om studiens Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen?
Anna åkesson kristianstad

Genusperspektiv i litteraturen

Kön och genus i barnlitteratur.

Catharina Calleman.
Kateter skaver

levis age
citat om falskhet engelska
bebis vill inte sova pa rygg
skapa hyperlänk i outlook
nar beratta gravid

Barnbokslista med bra genusperspektiv. Flera av titlarna Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Natur och kultur. 2005. Pedagogisk litteratur för Vuxna .

av J Westberg · 2007 — Vi vill undersöka hur barnlitteratur påverkar barn och deras identitetsutveckling ur ett genusperspektiv. Vi har med hjälp av litteratur klargjort begrepp som rör  Det framkommer även att den maskulinitet som är samhällsnorm även genomsyrar barnlitteratur. Kön och genus i barnlitteratur.