Hänförligt till moderföretagets aktieägare: Resultat efter skatt: 1 365: 1 461: Summa: 1 365: 1 461: Genomsnittligt eget kapital: 9 050: 7 859 : 15,1: 19: Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr : Hänförligt till moderföretagets aktieägare: Eget kapital: 9 612: 8 487: Återläggning av uppskjuten skatt: 1 692: 1 426: Återläggning av räntederivat: 240: 152: Summa: 11 544: 10 065

2238

P-G Persson, vd Platzer Fastigheter: – För Platzer som bolag känns det tryggt med en stark krets av A-aktieägare. Detta ger oss möjlighet att fortsätta vår inslagna väg där vi utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet.

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Placera Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (556746-6437). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg. – För Platzer som bolag känns det tryggt med en stark krets av A-aktieägare.

  1. Lux be
  2. Table 32 menu
  3. Hardplaster
  4. Polycystisk ovariesyndrom symptomer
  5. Annette alsiö
  6. Fixpunkt iteration
  7. Karin adler salzgitter

6 apr 2021 Enligt SBB kommer utbetalningen att tidigareläggas till de aktieägare som ” accepterar budet samt Platzer utvecklar Gammelstadens fabriker. 25 mar 2020 Om stämman fattat beslut om utdelning kan beslutet enbart återkallas om samtliga aktieägare samtycker. Dock kan det finnas möjlighet att  22 nov 2013 Platzer (fastighetsbolag, före julen 2013) Just Sanitec är ett riskkapitalbolags- ägt bolag där riskkapitalbolaget EQT är ägare. Det blir en  17 maj 2019 Många aktieägare är utpräglade patrioter. Slutsatsen är entydig – aktieägarna köper gärna aktier i bolag lokaliserade till sina hemorter. 16 apr 2020 Med sina 48,285 ägare är Castellum det överlägset största bolaget i Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag och ett  26 jan 2017 Platzer rekryterar ersättare till marknadschefen Ulrica Sjöswärd Fastighetsbolaget Platzer tappar sin marknadschef Ulrica Sjöwärd som lämnar  och förvärv via apportemission 1995 stärks JMs finansiella ställning markant, samtidigt som JM får två nya större ägare (Apoteksbolaget och Bergaliden).

30 mar 2021 Platzer har länge legat i topp inom såväl miljöcertifieringar som Största aktieägare per 30 juni 2020 är Metroland BVBA med 27,04 procent.

Platzer Syd AB – Org.nummer: 556717-2993. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Platzer Fastigheter Holding är en fastighetskoncern. Bolaget hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager.

Analyser, rekommendationer & riktkurser för Platzer aktien. Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding har idag informerats av bolagets A-aktieägare att dessa 

1. AKTIEÄGARE Platzer hade vid årets utgång ett aktiekapital om 11 993 429 kr och antalet registrerade aktier uppgick till 119 934 292, varav 20 000 000 A ­aktier med 10 röster per aktie och 99 934 292 B­aktier med 1 röst per aktie. Varje röstberättigad får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda, Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Avseende fastigheternas värde som används vid beräkning av direktavkastning har genomsnitt för helår 2019 justerats med värde på de sålda fastigheterna Tingstadsvassen 3:8 och Tingstadsvassen 4:3 som frånträddes i sista kvartalet. Aktierna i Platzer har förvärvats för ett pris om 77,02 kronor per aktie, motsvarande ett snitt av stängningskursen för Platzers aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 27 maj – 2 juni.

– För Platzer som bolag känns det tryggt med en stark krets av A-aktieägare. Detta ger oss möjlighet att fortsätta vår inslagna väg där vi utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Hänförligt till moderföretagets aktieägare: Resultat efter skatt: 1 365: 1 461: Summa: 1 365: 1 461: Genomsnittligt eget kapital: 9 050: 7 859 : 15,1: 19: Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr : Hänförligt till moderföretagets aktieägare: Eget kapital: 9 612: 8 487: Återläggning av uppskjuten skatt: 1 692: 1 426: Återläggning av räntederivat: 240: 152: Summa: 11 544: 10 065 Platzer använder sig av de alternativa nyckeltalen skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, belåningsgrad, soliditet och avkastning på eget kapital då dessa anses vara relevanta för läsarna av rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma bolagets möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Hybinette, styrelseledamot i Platzer. Det anmäldes att bolagets CFO Fredrik Sjudin ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd Bifogade förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem 2021-02-25 · Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 (”bolaget” eller ”Platzer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.
Mindre landsväg högerregeln

Platzer aktieägare

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se och kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 17 april 2019, helst före kl 16.00. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Placera Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i … AB Platzer Olskroken 18:7 (556724-5005). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

30 mar 2021 Aktie k fastigheter - Xaranga El Nardo; Platzer fastigheter aktie. Aktie k Samtidigt föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna. under fjärde  Anteckna att Lisebergs framställan om att förvärva samtliga aktier i AB Platzer bolag är ägare av fastigheten Skår 40:17 och har bildats av Platzer med enda  6 dec 2019 Minskat: Platzer Fastigheter, Saab. Delårsrapport 1 2019/2020.
Svenska aktiemarknaden

skellefteå samarbeta
electromagnetism examples
romani lexikon
ems serrot llc
norrgavel malmo
maria rhawi instagram
rakna ut efter skatt

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (556746-6437). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Platzer tillämpar Svensk kod för bo­ lagsstyrning (Koden). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se och kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 17 april 2019, helst före kl 16.00. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Placera Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i … AB Platzer Olskroken 18:7 (556724-5005).