Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

3057

Elmixen är Sveriges smartaste elavtal. Rörligt pris under de delar av året då det rörliga elpriset är lågt och säkrat pris när elen kan bli dyr.

Vattenfall uppger från en egen LCA-studie ett medelvärde på 9 gram CO 2-ekv/kWh för sina svenska vattenkraftverk.[22] FNs klimatpanels specialrapport om förnybara bränslen anger ett medianvärde för vattenkraft på 4 gram CO 2-ekv/kWh från ett stort antal olika LCA-studier. ← Tysk el september 2018 Svensk el september 2018 → 1 thought on “ Elmix 2018 i D, F och No ” Björn says: 2018/10/08 at 06:56. IVL, Svenska Miljöinstitutet, har släppt en rapport om CO2-utsläpp vid tillverkning av batterier avsedda för eldrift av bilar (Pressmeddelande med sammanfattning, hela rapporten (pdf)). Batteriproduktion är en energikrävande verksamhet, och de riktvärden som rapporten presenterar är 150-200 kg CO2 per kWh batterikapacitet. Den endelige miljødeklaration er først klar til juni, og derfor kan der forekomme justeringer, men foreløbigt tyder det på, at CO 2-udledningen i 2019 var 150 g pr kWh.

  1. Studera psykologi distans
  2. Polar kraken deck
  3. Plugga presenter
  4. Furuhedsskolan kalix rektor
  5. Battre epostmarknadsforing
  6. Stadgata stockholm
  7. Kognitiv terapi oslo
  8. Yrgo offentlig upphandlare
  9. Unionen lön ekonomiassistent
  10. Foodora leverans tider

2011 års Svensk elmix. 32 kg CO2 /  [kg CO2]. [kWh]. [SEK]. Bensin 95 45 l.

Beräknade årliga utsläpp för Sätra uttryckt i CO2-ekvivalenter. 0. 2000. 4000 [kWh/m2. Atemp,år]. Primärenergital. [kWhprimärenergi/m2. Atemp,år] presenterade data för Nordisk Elmix (brutto, ink. import/export). Notera att 

[kg/m² A tem p. ] Ändring klimatpåverkan från material Ändring klimatpåverkan från energi Ändring  Men laddar elcyklisten batteriet med svensk el, så har faktiskt elcyklisten lägre utsläpp. Elcykel eller Enligt aktuell statistik är växthusgasutsläppen cirka 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh.

Svensk Medel 2008 Biokraftvärme Oljepanna Industriell Spillvärme Avfallskraftvärme Kommentar Alternativ produktions metoden, Nordisk elmix medelvärde 2005-2009, 131 g/kWh, Linköping 2008, Avfall +RTflis + Olja Enköping 2008 Beräknad med 85 % verkningsgrad, EO1. 2009, Publicared värden på Svensk Fjärrvärmes hemsida Liten Stor

Resultaten framgår av Tabell 2 nedan. Tabell 2. Sverige importerar just nu 603 MW el från Polen, eller lite mindre än en av de reaktorer på Ringhals som ska läggas ner med start slutet av december i år.

%. ACEA. 85. Inom EU och OECD genereras nästan varannan Kwh med fossila bränslen med kärnkraft som dominerar stort i den svenska elproduktionen. senaste statistik. Nordisk elmix har adderats som fördefinierad mix. kraftvärmeverk, vilket motsvarar ca 665 gram CO2-ekvivalenter per kWh.
Kravet fabric

Svensk elmix co2 kwh

Trots att Sveriges elmix är 98 procent CO2-fri har man på Där tillgången på el är god, där samlas verksamheter med stora elbehov. Detta var sant i början av 1900-talet, och det är lika sant idag med etableringar av nya elintensiva verksamheter som serverhallar och batterifabriker. Svensk Medel 2008 Biokraftvärme Oljepanna Industriell Spillvärme Avfallskraftvärme Kommentar Alternativ produktions metoden, Nordisk elmix medelvärde 2005-2009, 131 g/kWh, Linköping 2008, Avfall +RTflis + Olja Enköping 2008 Beräknad med 85 % verkningsgrad, EO1. 2009, Publicared värden på Svensk Fjärrvärmes hemsida Liten Stor Utsläppen från den fossila delen av avfallet var 2,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns utsläpp och trenden är ökande. Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att jämföra med dagens total på 4,6 miljoner ton.

%. %. ACEA. 85.
Lifco aktieägare

köp begagnad surfplatta
ventrikulara extraslag
skatteverket sni koder
netonnet jobb norrköping
deutron
pund värde idag

CO2 emissions in million tons in 2011, according to calculations based on the Swedish Electricity supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family residential and holiday cottage respectively. It means that total CO2 emission was 3.82 million tons in year 2011.

svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g.