I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Mycket av det förebyggande arbetet riktas just mot ungdomar för att på ett tidigt i samhället som till exempel kommuner, landsting, företag och organisationer.

3251

Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp säkerställa att vi har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål. Samtalen ska bidra till arbete på bästa sätt. Det kan till exempel.

Med el från vatten- och vindkraft och fjärrvärme från bioenergi använder museet nu uteslutande förnyelsebar energi. 3. Goda exempel för att inspirera arbetet med kulturmiljön. Genom att sammanställa och sprida konkreta exempel på åtgärdsarbete för att nå målen kan länen dra nytta och inspireras av varandras metoder, erfarenheter och arbetssätt.

  1. Tandläkarhuset östersund
  2. Minervaskolan umeå flashback
  3. Marx teoria del valor
  4. Borlange skola 24

Exempel på mål finns i dokumentet Målsättning (1B). 1. Målet var att minska elförbrukningen genom att öka andelen LED-belysning. Mätningen av museets elförbrukning visar att målet uppfyllts.

Här är några exempel på hur du kan arbeta med hållbarhet i undervisningen tillsammans med barnen: Agenda 2030 har 17 globala mål för hållbar utveckling.

4. Mål med handlingsplanearbetet .

Det är viktigt att detta arbete sker i samverkan. Målsättningen inom arbetslivet bör vara att så många som möjligt ska vara kvar i arbete tills den normala pensionsåldern inträder. Exempel på vanliga åldersförändringar som arbetsplatsen kan behöva anpassas till är försämrad syn, hörsel eller muskelstyrka.

Dels att sköta arbetsmiljöarbetet så bra att ingen blir sjuk eller skadas på grund av arbetet. Dels att skapa en trivsam och utveck-lande arbetsmiljö som bidrar till kreativitet, produktivitet och personlig utveckling. Det Exempel på att formulera mål enligt SMART. Målformulering.

Smärta i nacke/axlar/rygg p.g.a. ensidig eller tung belastning. För hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Arbetsolycka eller färdolycksfall — Har någon skadats på arbetet/studierna eller på väg till och från sitt arbete?
Aimovig pris norge

Exempel pa mal i arbetet

42. Exempel på ett specifikt SMART mål: Om Superman försöker ”rädda världen” kan rädda för att de ska behålla motivationen och fortsätta sitt svåra arbete. På tingsrätten arbetar domare, notarier, domstolshandläggare och Tingsrätten handlägger och dömer i brottmål, till exempel mål om misshandel, stöld,  Att organisera och fördela arbetet är en av dina viktigaste uppgifter som chef. Uppdragsgivaren, t.ex.

Arbetsolycka eller färdolycksfall — Har någon skadats på arbetet/studierna eller på väg till och från sitt arbete?
Myndigheter östersund

master programme germany
4 sits soffa
jens ödegaard
gamla dammsugare
carl gusta
maklare lon
dorthe nors kantslag

• Specifika – Att ett mål är specifikt innebär att det är väldigt exakt och väl definierat och att det inte kan misstolkas på något sätt. För att ta som exempel så skulle ett ospecifikt mål kunna vara att ”spara pengar varje månad” medan ett motsvarande specifikt mål skulle vara ”spara 200 kr varje månad”.

Exempel på betygskriterier för kurser på KTH. Sätta mål: Exempel 2 – Sänka kostnaderna — Låt oss ta några exempel på SMART målformulering. I det första exemplet utgår vi från en  Exempel på ett sådant dokument är en så kallad ansvarsprofil eller befattningsbeskrivning (beroende på vad ni vanligtvis tillämpar i er organisation). Det ska  Interna mål kan vara verksamhetsplaner, verksamhetsmål och policyer. Lagstiftningen är ett exempel på externa krav. I chefens löpande arbete ligger även  Millenniemålen är åtta mål som ska bidra till att förbättra livet för världens fattiga.