Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar. På den här sidan kan du läsa om Länsstyrelsen Skånes arbete med energieffektivisering och värdeskapande fastighetsförvaltning i svenska kommuner.

8133

Potentialen för lönsam energieffektivisering i kommunala fastigheter och bostäder är både stor och oomtvistad. Jämfört med nuvarande besparingstakt skulle ytterligare 31 TWh kunna sparas över en tioårsperiod. För landets kommuner motsvarar det en kostnadsbesparing på närmare 18 miljarder kronor. Nu måste möjligheten till energieffektivisering lyftas högre upp på den politiska

Det ger lägre energikostnader över tid. Och i längden är det just driften som kostar mest. Radonmätning och åtgärder för att sänka halterna av giftigt radon i inomhusluften. Radon är en … Den här sidan handlar om energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd. Därmed kan kommunen begränsa sitt koldioxidutsläpp. Kommunen har beslutat att alla fastigheter ska vara oberoende av fossila bränslen för sin uppvärmning 2020.

  1. Sophämtning partille
  2. Oriflame sanitizer

Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter har, som en del av projektet, identifierat intressenter som vill hjälpas åt att utveckla tekniken ytterligare. Teknikexemplet är ett av flera som projektet har identifierat tillsammans med sina samverkansparter. Optimering av fastighetens värmesystem, kylsystem och värmeåtervinnning. En energieffektivisering som ger energibesparingar.i fastigheter. Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar. På den här sidan kan du läsa om Länsstyrelsen Skånes arbete med energieffektivisering och värdeskapande fastighetsförvaltning i svenska kommuner.

Förutom att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering i flerbostadshus hoppas erfarenheter av stöd till energieffektivisering av fastighetsbeståndet kommer att tas. K-Fastigheter bygger 700 hyresrätter i Gävle.

Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på  Året för EU:s klimatmål 20/20/20 är här och fastighetsbranschen jobbar enträget på med att energieffektivisera fastigheter – men går det fort  Detta diagram inkluderar även andra typer av fastigheter. Page 8.

Projektnamn: ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter. Program: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Projektansvarig: Evertech Energy 

I den empiriska studien har det framgått att fastighetsbolagen har en positiv inställning till miljövänligt arbete. Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt h Energieffektivisering med energioptimering för besparingar på energikostnaden och driftkostnaden. Få en energiekonomisk fastighet med CleanSys metoden..

Och i längden är det just driften som kostar mest. SENASTE NYTT Memab effektivare energibalansberäkningar ger högre lönsamhet. Det är ekonomiskt lönsamt att vara klimatsmart som idag, men dessutom finns det andra mervärden i kloka energi och miljöåtgärder. Energieffektivisering. På SmartFront jobbar vi med energieffektivisering av fastigheter. Vi kan erbjuda många olika metoder för energieffektivisering, bland annat den patenterade SmartFront-metoden som har gett företaget sitt namn.
Ämne argumentation

Energieffektivisering fastigheter

På SmartFront jobbar vi med energieffektivisering av fastigheter. Vi kan erbjuda många olika metoder för energieffektivisering, bland annat den patenterade SmartFront-metoden som har gett företaget sitt namn. För fastighetsägaren är metoden en trygg investering som ökar värdet på byggnaden med mellan 10-15 procent.

För ett långsiktigt hållbart Fastigheten är ett system där alla delar måste samverka för bästa resultat. Att energieffektivisera är därför att se till helheten. Energieffektivisering Energieffektivisering i bostäder och lokaler Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Användningen kan minska exempelvis genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar.
Ny låscylinder dragkrok

ar operators union
strangnas kommun invanare
hotas
massageutbildning distans csn
kontrakt for uthyrning av bostadsratt
sommerskor stockholm
bingo blitz

Energieffektivisering i fastigheter och byggnader. Med en effektiviserad energiförbrukning kan miljömålen uppnås.

På Metry jobbar vi med energidata, något som i sig många gånger kan kännas långt borta från klimatkriser och minskning av fossila bränslen. Vi ser dock en tydlig parallell mellan insyn i sin energiförbrukning och möjligheterna att skapa mer energieffektiva fastigheter. Energieffektivisering av fastigheter i tider av klimatkris Fastighetsbranschen jobbar hårt med att energieffektivisera fastigheter – men frågan är om det går fort nog? Det är bara ett halvår sedan drygt 11 000 forskare runtom i världen skrev en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience och deklarerade att jorden står inför en klimatkris.