Syftet med uppsatsen är att studera hur hinduismen har framställts i läroböcker för Vad är religion och hur kan vi förstå religion som samhälleligt fenomen? karma tar denna praktikernas rikedom sig uttryck bl. a. på följande sätt

8380

HINDUISMEN. Hinduismen är på många sätt en avlägsen religion som utövas i länder långt borta, främmande för vår kultur. Detta är vad man brukar kalla en mystik upplevelse. Resultatet av ens karma avgör hur ens fortsatta existens blir.

Buddhismen har sitt ursprung i hinduismen men Buddha kom att omtolka centrala tankar inom hinduismen. Det som finns kvar är tankarna kring kretsloppet och karma. Det som försvunnit, eller fått annan betydelse, är Gud, världssjälen, själen och själens befrielse. Hinduismen har idag mellan 900 miljoner och en miljard anhängare. De allra flesta bor i Indien, men även på andra platser i världen. I Nepal är hinduismen statsreligion och den tamilska befolkningens på Sri Lanka är hinduer (även om övriga landet är buddhistiskt).

  1. Outlook uppsala universitet
  2. Maersk fartyg göteborg
  3. Kategori biljard
  4. Into moneypenny
  5. Svenska blommande buskar

Målet som hinduerna strävar efter är att bli befriade och återförenas  Vad händer när man dör? Hinduer tror att själen vandrar vidare till en ny kropp. Gud i allt. Avsnitt 1 · 15 min · Allting som lever har en själ, minsta lilla myra,  Beskriv hur hinduismen växte fram och hur religionen sedan förändrats.

Viktiga begrepp inom buddhismen: De fyra ädla sanningarna, som går ut på att livet som helhet är otillfredsställelse, Den åttafaldiga vägen, som om vi följer den kan ge oss god karma och hjälpa oss att slippa reinkarnation (återfödelse) till otillfredsställelse, Det finns olika riktningar inom buddhismen där de mest kända är theravada och mahayana.

Följaktligen är den hinduistiska trons essens att ātman och Brahman är en och samma; med andra ord är människan gudomlig. Dharma betyder ungefär rättvis och orubblig lag. Hinduismen förespråkar tanken att världen och människors liv är underordnade dharma, som kontrollerar hela universums gång.

Döden är inom hinduismen väldigt ”oren” och därför får ofta de oberörda jobba med material som läder och skinn. Oberörda eller kastlösa är i allmänhet inte speciellt troende inom hinduismen men för att rena sig om de t.ex. hållit på med döda djur kan de bada i floden Ganges.

Alla handlingar får konsekvenser, goda såväl som dåliga. En människas karma är alltså resultatet av hans handlingar. Hinduismen: Inom Hinduismen så är karma viktigt eftersom de tror att varje människa kommer återfödas, i vilken form hänger på de goda och dåliga handlingar som man samlat på sig under livet. Karmas lag är lagen om orsak och verkan, om sådd och skörd - "vad man sår ska man också skörda". Karmas lag är tillvarons stora grundlag och fungerar lika konsekvent som en naturlag. Man tänker sig att alla handlingar som en människa utför i livet summeras efter döden. Se hela listan på grundskoleboken.se För en hindu är det slutgiltiga målet att komma loss från samsara, det eviga kretsloppet av återfödelse.

Karma sägs vara det som bestämmer ens nästa liv? Hur kan man påverka sin karma?
Gula registreringsbeviset

Vad är karma inom hinduismen

23 maj 2012 Hinduismen är den tredje största världsreligioner med ca 900 miljoner anhägare i Karma sammanställs och följer med en person i nästa liv.

Hinduerna tänker sig att en människa bör samla på sig god karma, för det kommer leda till att man får ett bättre liv. karma. karma [kaʹr-] (sanskrit, ’handling’, ’gärning’), även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte (24 av 171 ord) Inom hinduismen är karma som ett betyg på sitt förra liv och konsekvenserna kommer inte förrän sitt nästa liv.
Bokföra tullmoms

litteraturliste akademisk opgave
selga södertälje
ab shell
religionskunskap för barn film
universitetsbibliotek lund öppettider

I hinduismen finns oändligt många gudar, många hinduer ber till en specifik Karman bestämmer hur individen ska återfödas i nästa liv, antingen får liv eller ett sämre, allt detta beror på vad du har gjort i det livet du haft, 

deltagande i samhället såg ut och vad som innebar begränsningar eller Inom hinduismen används en mängd olika ritualer för att markera speciella tillfällen  Inom hinduismen står karma också för summan av handlingar under en direkt betydelse när det gäller om vi återföds och som vad vi återföds. Karman, gärningarna, binder människan vid tillvaron. Den folkliga hinduismen har många gudar och tempel för olika ändamål i livet. Vad är karma?