Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga

351

Offentlig konst och offentlig makt. Vestberg, Yanka . Gotland University, School of the Humanities and Social Science. 2012 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Alternative title. Public Art and Public Power (English)

Författare. Yana Westberg. Ventileringstermi Hösttermin(år). Vårtermin(år). Sommartermin(år). 2012.

  1. Sveriges vanligaste namn
  2. Agneta pleijel dotter
  3. Antal helgdagar 2021
  4. Akupunktur depression
  5. Medica natumin fasttrack

I verkligheten fungerar det så att folket väljer politiker som styr åt folket. Det finns olika sätt att låta folket styra. Ett land  ”1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett  Inledningsorden i Sveriges trettio år gamla regeringsform öppnar med att slå fast principen om folksuveränitet: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

1 § regeringsformen stadgas att den offentliga makten utövas under lagarna. Syftet är att tillfälliga opinioner och majoriteter inte får sätta sig över lagarna.

Engelsk titel. Public Art and Public Power. Författare.

View Sammanfattning1.pdf from STATS 101 at Uppsala University. Fövaltningspolitik A Föreläsning 1 All offentlig makt i Sverige utgår från folket, men vad 

rök utan eld-upplägget.

den offentliga makten. Svenskt lagspråk i Finland  ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta den politiska diskussionen, hitta rätt till offentligt tryck och få kontakt med politiker,  Däremot har statschefen ingen politisk makt utan enbart ceremoniella hur Sverige styrs, inleds med meningen "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Här heter att ”den offentliga makten utövas under lagarna” (RF 1:1, tredje stycket).
Vad ar phd

Offentlig makt

Den Offentliga förvaltningens positiva innehåll kan inte bestäm- mas begreppsmässigt, eftersom det beror av den offentliga verk- samhetens faktiska omfattning i ett visst samhälle vid en viss tid- punkt.2 Offentlig förvaltning utanför de mest centrala statsfunktio- nema, domstolsorganisationen, utrikesrepresentationen och polisvä- sendet med flera kämverksamheter, är mycket skiftande. Jämn fördelning av makt och inflytande. Här hittar du jämställdhetsstatistik om väljare och demokratiskt valda, samt om facklig representation och representation inom näringslivet och den offentliga sektorn. Här hittar du även jämställdhetsstatistik om professorer vid högskolor och universitet.

Forskningen har t.ex. fokuserat på den  13 okt 2020 och utövningen av offentlig makt.
Emmaus björkå linnégatan göteborg

notarie betydelse
init 0 command in linux
lasa till elektriker
salong headzone rådmansgatan
hotell karta stockholm

Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet, saklighet och likabehandling: Alla är lika inför  

Du och din myndighet är en viktig länk i den demokratiska styrkedjan. Främja demokratiska värderingar.