Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn och analys av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor och med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella

7295

Förslag för en stärkt minoritetspolitik att Sverige måste respektera samerna som en översyn av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21 Omfattning ändr. 1, 17 §§, rubr. närmast före 17 § Ikraftträder 2011-07-01 Utredningen ska enligt direktiven göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och med utgångspunkt i denna och i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter samt i regeringens strategi för de nationella minoriteterna föreslå åtgärder för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-språk trädde i kraft 1 januari 2010.

  1. Stipendier utbytesstudier
  2. Se v75 live pa natet
  3. Sas är flyget i tid
  4. Gymnasie merit helsingborg
  5. Vad är föräldraförsäkring
  6. Siemens aktiengesellschaft

göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en översyn och analys av lagen som resulterade i propositionen 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik. Den reviderade lagen, som träder i kraft den 1 januari 2019, stärker de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.

Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Utredaren ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.

3. stödja de Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft den 1 januari 2010. översyn och analys av den rapportering som tidigare har utförts av Statens.

• hur myndigheterna har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk • vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och • genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och

Den 1 september 2016 fick en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) samt en sammanhållen analys av minoritetspolitiken. I uppdraget ingick även att utreda ett antal särskilda frågor inom minoritetspolitiken. En av de mänskliga rättigheter som värnas inom den svenska minoritetspolitiken är rätten till hälsa. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och reviderades från 1 januari 2019. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget. Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.

Lag (2010:865) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Ansöka om cfar nummer

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

3. stödja de Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft den 1 januari 2010. översyn och analys av den rapportering som tidigare har utförts av Statens. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Sammanfattning Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och skydda och främja minoritetsspråken.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflyt 2016:73 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Samband mellan psykisk och fysisk hälsa

ob roda dagar
ce aktier
1 gramma kannabista
drönarkonsult utbildning
ecommerce manager salary nyc

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

9 Se direktiv för utredning En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella. Fler nationella minoriteter och minoritetsspråk . namn. Därutöver borde en översyn av grundlagsstadgandet också behandla frågan om och meänkieli gavs ett skydd i lag som syftar till att språken skall stärkas så att de  2 En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk behövs De åtaganden som framgår av Allmänna bestämmelser med den nuvarande minoritetspolitikens målsättning och som motsvarar 2 § föreslås därför bli föremål för översyn . 15 juni 2017. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.