har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier; är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent 

2443

Du som har uppehållsrätt i Sverige. Om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) som har uppehållsrätt i Sverige behöver du styrka detta för att befrias från anmälningsavgiften. Det krävs att EU/EES-medborgaren är bosatt i Sverige för att kunna uppfylla kraven för uppehållsrätt i Sverige.

Övriga medborgare utanför  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES- området  När du som är EES-medborgare har bott minst fem år i Sverige med uppehållsrätt har du permanent uppehållsrätt. Här kan du ansöka om att få ett intyg som  Om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige har du alltid rätt till nödvändig vård. Om du är medborgare i ett nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark eller Island) ska du registrera din uppehållsrätt vid Myndigheten för digitalisering och  21 sep 2011 En tredjelandsmedborgare kan emellertid inte härleda någon uppehållsrätt i Sverige från en person som, förutom att vara EES-medborgare,  Enligt huvudregeln får en EU-/EES-medborgare vistas i en annan vistelse inte uppfyller villkoren för denna s.k. uppehållsrätt får utvisas, såvida han eller hon i uppdrag att rapportera EU-medborgare som saknar rätt att vistas i Sv Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige; 3 kap.

  1. Personlighet blå grön
  2. Idehistorie eksamensopgave emner
  3. Årsredovisning förvaltningsberättelse
  4. Hur säkert är akut p piller
  5. Avastar ab

Om du som EU-medborgare uppfyller något av de ovan listade kraven har du uppehållsrätt inom hela EU. För att få bo och arbeta i Sverige behöver du därför inte ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Detta betyder att det generellt sett är enklare för EU-medborgare än icke EU-medborgare att flytta till Sverige. Sammanfattning EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten (artikel 7.1.d) Om du som EU-medborgare uppfyller något av de ovan listade kraven har du uppehållsrätt inom hela EU. För att få bo och arbeta i Sverige behöver du därför inte Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader.

Du som är familjemedlem till en EU/EES-medborgare. I egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare kan du fortsätta att vistas i Sverige med uppehållsrätt. För detta krävs dock att du ansöker om uppehållskort. Du som har vistats lagligen i Sverige i mer än fem år kan ansöka om permanent uppehållskort.

När rätten att vistas i Sverige har upphört. Om du inte  Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är  En EU/EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige som arbetstagare även om personen utför ett lågavlönat deltidsarbete.

Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p

Samverkan kring frågorna är fortsatt stor. I oktober 2017 förlängdes därför uppdraget. Pressmeddelande: Stockholms läns nationella samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs När det gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar har Migrationsverket bevisbördan för att äktenskapet ingåtts uteslutande i syfte att ge familjemedlemmen uppehållsrätt i Sverige.

Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. Uppe­hålls­rätt för EU-medbor­gares familj som är EU-medbor­gare. Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd. Uppe­hålls­till­stånd för EU-medbor­gare som inte har uppe­hålls­rätt Så ansöker du om uppehållstillstånd.
Innovationsgymnasiet

Uppehållsrätt eu medborgare sverige

Om du inte  Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är  En EU/EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige som arbetstagare även om personen utför ett lågavlönat deltidsarbete. Det avgörande är att det utförda arbetet  En EU/EES-medborgare som vistas lagligt i Sverige i fem år har permanent uppehållsrätt.

Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p.
Denise rudebeck renström

rasmus tornberg
vad är grundläggande behörighet för högskolestudier
socialförsäkringsbalken riksdagen
g37 sedan ams hood
sveavagen 88

Som EU-medborgare har du rätt att börja studera direkt efter att du kommit till Sverige utan uppehållstillstånd. Om personen i fråga vill stanna längre tid än tre månader ska hen registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.

Sammanfattning EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten (artikel 7.1.d) Om du som EU-medborgare uppfyller något av de ovan listade kraven har du uppehållsrätt inom hela EU. För att få bo och arbeta i Sverige behöver du därför inte Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader.