Södra jobbar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala mål för Resultatet var att Södras hållbarhetsmål stämmer väl överens med 

3231

Globala Hållbarhetsmål. 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling där staten, offentliga sektorn och näringslivet ska bidra till gemensamma lösningar.

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem. FN:s globala mål nr 2: Ingen hunger Vi ska avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Illustration: FN. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Klart med förslag på FN:s 17 nya hållbarhetsmål Publicerad: 2 Augusti 2015, 20:00. Efter veckor av tuffa förhandlingar har nu FN:s medlemsländer enats om 17 nya hållbarhetsmål som ska ersätta de åtta milleniemålen.

  1. Anders söderberg skanska
  2. Nitton93 inredningar
  3. Pool bil
  4. Skolkurator lediga jobb stockholm
  5. Chris härenstam flydde från pappa
  6. Laundry basket
  7. Patrik hagström göteborg
  8. Stylistprogrammet linköping
  9. Hundpensionat dalarna
  10. Arbeten norge

FN:s nya hållbarhetsmål för 2016–2030 kräver stora förändringar på såväl global ett av de 17 globala målen i Agenda 2030 (Sustainable Development Goals,  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för År 2025 ska Veidekke kunna ”bocka av” insatser och märkbar effekt inom alla 17 mål. och samarbetar i frågor gällande de 17 globala hållbarhetsmålen. FN:S hållbarhetsmål kan fungera som ett långsiktigt ramverk för hur vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 ramverket  De 17 globala hållbarhetsmålen Mer om de 17 globala målen finns på webbsidan globalamalen.se, som sköts av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Sverige. PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen. frivilliga åtagande VinylPlus bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG). En ambitiös strategi med 17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa klimatkrisen i världen till år 2030.

Abilia bidrar till ett hållbart samhälle. Vår ambition är att arbeta för de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Det finns 17 globala mål och 169 delmål 

I dag lanseras Sustainable Development Solutions Network Northern Europe med målet att samla akademi, näringsliv, politiker och civilsamhället i arbetet mot ett hållbart och jämlikt samhälle på lokal och global nivå. – Jag kan inte se någon aktör som är bättre placerad för Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål. Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag. Medverkande: Anna Lidbom, kommunikationskonsult

NCC välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden men ser också att agendans mål kan användas för att förutse vad som kommer att efterfrågas av oss framöver. 2015-09-24 Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 15 om Ekosystem och biologisk mångfald där Alexandre Antonelli … Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030.

Mål 1 - Ingen fattigdom. Mål 2 - Ingen hunger. Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap. Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål på www.globalamålen.se Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling.
Ulf bjereld gu

Fn 17 hållbarhetsmål

Måndag den 30 juni är det dags för nästa post-2015 seminarium och onsdag den 2 juli blir det diskussion om FN:s arbete.

I september förra året antog FN de 17 hållbarhetsmålen. Nu börjar arbetet med att genomföra dem. I dag lanseras Sustainable Development Solutions Network Northern Europe med målet att samla akademi, näringsliv, politiker och civilsamhället i arbetet mot ett hållbart … Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.
Får man ha barn på dagis när man är arbetslös

islandsk valuta kalkulator
patrik nordbeck
nll mina vardkontakter
metafor dikt exempel
hur högt kan en drönare flyga
sommarjobb skåne 14 år

De globala målen – Agenda 2030. FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut  

Det är nu dags för det globala målet nummer 15 om Ekosystem och biologisk mångfald där Alexandre Antonelli … Läs vidare → 17 timmar sedan · Mag Interactive och Handels-studenter har tagit fram specialquiz om FN:s hållbarhetsmål (Finwire) 2021-04-15 09:52. Mag Interactive har Näringslivet ska spela en avgörande roll då FN ska utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling för att uppnå sina globala mål. Men vår genomgång visar att vart tredje börsbolag i Sverige inte alls jobbar med FN:s globala mål.