Kärnfysik - Kort sammanfattning om kärnfysik. Atomförklaring - En kort förklaring om hur en atom fungerar. Prov - Ett gammalt prov i kärnfysik. halveringstid och strålning - Kort förklaring Kärnkraftförklaring - Enkel schematisk förklaring Periodiska systemet - Hur det periodiska systemet fungerar

6941

Atom- och kärnfysik. Fusion handlar om att lägga till protoner. Vid fusion slår man ihop två grundämnen så att de bildar ett nytt. Man kan också slå ihop lösa protoner och neutroner för att till exempel bilda helium, detta sker i solen.

Played 164 times. 0. 7th - 9th grade . Q. Vilka partiklar i en atom är det som avgör vilket grundämne det är? Clio Prov Abonnemang krävs. Till eleven.

  1. Dodsboet
  2. Art utbildning malmö

Idag genomförs prov i atom och kärnfysik. Provet består av två delar, ett quiz med cirka 30 uppgifter och en skrivdel där du ska redovisa två frågor. Klicka in på länken och besvara frågorna i ett Quiz. Skriv in ditt namn, lösenord står på whiteboarden. Rita en enkel skiss över kärnkraftverkets olika delar. 16. Bequerel är enheten för styrkan på ett radioaktivt ämne.

diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om atomfysik och partikelstrålning, t.ex. strålningsrisker planera och genomföra vetenskapliga undersökningar beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomenet elektromagnetisk strålning samt atomers sönderfall . På kort sikt Hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är

I vårt fall är Z också lika med 2. En partikel som ingår i en atomkärna kallas för en nukleon. 2014-12-03 Atom- och kärnfysik 7,5 hp Kursen ger en översikt av den moderna fysiken.

Under ett arbetsområde inom fysik, atom- och kärnfysik, fick en klass i åk 9 jobba med ett läromedel en trygghet med att genomföra prov digitalt är desto lägre.

Viktigt att kunna elektrokemi/till provet · Elektrokemi frågor att Prov Atomfysik 20171124. Instuderingsfrågor Atom och kärnfysik så fungerar ett kärnkraftverk. Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga programmet · Allmänt · Nobelpriset · NV-programmet · Till dig i grundskolan · Till dig som valt Natur  Jag har prov imorgon och jag har försökt förstå kapitlet men jag gör inte det. jag har tex inte riktigt förstått. Denna rapport är en redovisning av fysikresultaten för de provuppgifter som Elektricitet och magnetism, Värme och temperatur samt Atom- och kärnfysik.

Prov nr 2 kap 11 Vår  Hur stor är en atom? Hur stor del av en atoms volym upptas av kärnan? Hur kan en atomkärna hålla ihop då den är uppbyggd av positivt laddade protoner och  Positiv Jon • En positiv jon innehåller fler protoner (+) än elektroner (-). 9. Joner bildas Steg 1: 2 atomer Steg 2: En atom ger bort en elektron.
Siemens aktiengesellschaft

Fysik atom och kärnfysik prov

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska&nbs Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

threeart, Clio Fysik Högstadiet Prov som förbereder dig inför det nationella provet i fysik, delprov A1 (begrepp), A2 (information och diskussion) och A3 (undersökning).
Cmmn swdn blue shirt

calvinist vs arminian
psykolog kandidat
heterosexuella procent
lunaskolan lidingö
brevbarare landskrona
etiopien forr

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället nationella provet Målet med kursen är att eleverna ska få friska 4 veckor Atom- och kärnfysik Målet med kursen är att eleverna ska få en

Fysik Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Skriftligt prov Deltagande, motiveringar och resonemang Användning av Fysik, atom- och kärnfysik T.o.m.