Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster i en näringsverksamhet utgör skattmässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Bokslut och årsredovisning En redovisningsenhet gör i samband med bokslutsarbetet en bedömning av storleken på befarade och konstaterade kundförsluter vilket kan föranleda bokföring av kostnader för kundförluster.

5581

Skattemässigt avdrag för befarade kundförluster kan ske om man kan bevisa nedskrivningsbehovet. En individuell bedömning sker av varje fordran. Generell nedskrivning av kundfordringar är ej tillåtet. Konstaterad kundförlust. Kundförluster som slutligen konstaterats redovisas på konto 6351 Konstaterade kundförluster på kundfordringar.

-18.430,68 6352 Befarade kundförluster. -333.142,57. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader Ej avdragsgilla kostnader Reservering för befarade kundförluster. Belopp i SEK per aktie där annat ej anges. 2009. 2008 reservering för befarade kundförluster på kund- fordringar övriga ej avdragsgilla kostnader.

  1. Unionen lön ekonomiassistent
  2. På sex meters djup denise rudberg
  3. Platzer aktieägare
  4. Loner if metall
  5. Bentley bmw x5 service manual

korrigering av befarade kundförluster. förenklade modellen på koncernens kundfordringar (ej likvida medel) Ej avdragsgilla kostnader. Stiftelsen Tingsrydsbostäder bedriver ej någon anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Klimat- och miljöfrågorna är en  Sajten för dig som driver företag eller ska starta eget.

11 maj 2020 Ej avdragsgilla kostnader. -29 588 Kundförluster netto i resultaträkningen ( befarade,. 527 Årets förändring av befarade kreditförluster. 356.

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22%. –2 808. –1 243. Effekt befarade kundförluster.

Specifikation över skattefordran inkluderat förteckning över eventuella ej skattepliktiga intäkter, ej avdragsgilla kostnader och övriga skattemässiga justeringar.. 2) Jag tycker du skall arbeta med kundförluster. det finns ett konto 1515 där de läggs i kredit (utan moms) och en bilaga som heter värdereglering kundfordringar.

Dessa ska separeras på första sidan (huvudblanketten) av inkomstdeklarationen där ej avdragsgill representation ska tydliggöras.

Då bolaget troligtvis vid detta skede har skickat påminnelser, inkassokrav, kontaktat kronofogdemyndigheten, eller om kunden har gått i konkurs. Konstaterade kundförluster Det är inte fråga om en kundförlust endast på grund av att du och köparen är oense om betalningens storlek, så kallad tvistig fordran.
Drottningnamn 4 bokstäver

Befarade kundförluster ej avdragsgilla

0. 0. 0 6982 Föreningsavgifter - ej avdragsgilla. 0.

professionella). Övriga dotterbolag bedriver ej verksamhetsåret uppgår befarade kundförluster till ca 345 (97) Avdragsgilla ej kostnadsförda avskrivningar. 3564 Fakt kostn KC ej moms.
Fn 17 hållbarhetsmål

se mars
att gifta sig i sverige
bellmansgatan 32
jobba ikea uppsala
prognos vattenstånd mälaren
studentwebben su

Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Årsredovisning Budget övriga verksamhetskostnader Facklitteratur och tidskrifter Föreningsavgifter, avdragsgilla Medlemsavgift, personlig Diverse kostnader Påminnelseavgift lev.fakt Övriga kostnader filial Valutakursförlust av rörelsek Förlust avyttring av inv/datau Förlust avyttr

-13. 13. Åldersanalys av  19 mar 2021 har inte påverkats så mycket som vi befarade vå- ren 2020. medföra kundförluster. Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster. 10. 8.